Informacja z VII zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP w Andrzejewie

 Dnia  12 kwietnia 2016 r. w miejsc. Kowalówka odbył się VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Andrzejewo.
W zjeździe uczestniczyli delegaci na zjazd i przedstawiciele do zarządu oddziału wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych z poszczególnych OSP oraz zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych:  
- Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego - Druh   Andrzej Wyszogrodzki,   
- Starosta Ostrowski,   Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  -Druh    Zbigniew Kamiński,
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej  -  st. bryg.   Janusza  Iwanowski.
Zjazd otworzył stary Prezes druh – Michał Rutkowski, witając  zaproszonych gości oraz wszystkich strażaków przedstawiając, że celemzjazdu jest dokonanie wyboru władz do Zarządu Oddziału Gminnego, Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 
Po uczczeni minutą ciszy zmarłych strażaków w okresie od po przedniego zjazdu, dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza zjazdu:
Druh Krzysztof Han przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP z a minioną kadencje a druh Tadeusz Nowacki sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Po sprawozdaniach i dyskusji odbyły się wybory do władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Andrzejewie, którego skład ukonstytułował się następująco:
 
Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
 
Prezes                         - Michał Rutkowski
Wiceprezes                 - Roman Godlewski
Wiceprezes                 - Andrzej Biały
Komendant gminny    - Witold Jeglikowski
Sekretarz                    - Krzysztof Han
Skarbnik                      - Mariusz Jakubiak
Członek prezydium     - Sławomir Oczechowski
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP
 
Przewodniczący           - Tadeusz Nowacki
Wiceprzewodniczący   - Zbigniew Dąbkowski        
Sekretarz                     - Waldemar Tatko
 
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowe ZOSP RP
Prezes                         - Michał Rutkowski
Wiceprezes                 - Andrzej Biały
Sekretarz                    - Krzysztof Han
 
 
 
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Prezes                         - Michał Rutkowski
Wiceprezes                 - Andrzej Biały
 
Po przemówieniach zaproszonych gości, nastąpiło zamknięcie zjazdu.

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami