INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I KOLEKTORY SŁONECZNE W NASZEJ GMINIE

 
Szanowni Mieszkańcy
 
Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.
Mając na uwadze narastające problemy, Urząd Gminy Andrzejewo aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Urząd Gminy w Andrzejewie chce wystąpić o ośrodki w projekcie pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Andrzejewo”.
Proponujemy mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej  i energii cieplnej. Urząd Gminy w Andrzejewie planuje przystąpić do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie gmina wspólnie z innymi gminami do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 80 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny Mieszkańca. Planowany nabór wniosków  o dofinansowanie przypada na maj 2016 roku. Co wiąże się z koniecznością zebrania deklaracji do 27 kwietnia 2016 roku.
W momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy w Andrzejewie dołoży wszelkich starań w celu skutecznego złożenia wniosku i pozyskania środków na dofinansowanie zadań polegających na budowie:
·         instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) składającej się z:
o   paneli fotowoltaicznych  w ilości i mocy dostosowanej do danego budynku mieszkalnego,
o   inwertera DC/AC trójfazowego,
o   okablowania wraz z instalacją towarzyszącą.
·         kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej) składających się z:
o   2 kolektorów, zbiornika 200 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub
o   3 kolektorów, zbiornika 300 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub
o   4 kolektorów, zbiornika 400 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej,
 
Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programu o wypełnienie deklaracji odnośnie zapotrzebowania energetycznego budynku i urządzeń jakie Państwa posiadacie w budynkach oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani. Preferowane rozwiązania to:
·         panele fotowoltaiczne
·         kolektory słoneczne
Obecnie prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do Urzędu Gminy w Andrzejewie do pokoju nr 12.
Jednocześnie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie.
 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami