System nieodpłatnej pomocy prawnej

Obchody Dnia Patrona Powiatu Ostrowskiego

Warsztaty Caritas w GOPS w Andrzejewie

W dniu 23 maja 2024r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrzejewie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Zadanie to zrealizowano w ramach działań towarzyszących - Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023. Szkolenie było skierowane dla rodzin z dziećmi oraz seniorów uczestniczących w w/w programie. Zajęcia przeprowadzono w 3 etapach (prezentacja, warsztaty, zabawy ruchowe). Były to:

  1. ,,SERowe wariacje” – właściwości zdrowotne i dietetyczne serów.
  2. ,,Deska SERów” warsztaty kulinarne z serowymi zagadkami.
  3. ,,SERdeczne zakupy” – Jak mądrze robić zakupy? Labirynt zakupowy.

Organizatorzy zadbali o atrakcyjne materiały szkoleniowe co sprawiło, że uczestnicy chętnie brali udział w zabawach. W warsztatach uczestniczyła Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Kierownik GOPS w Andrzejewie Iwona Kropińska wraz z pracownikami. Na zakończenie wszystkim zgromadzonym wręczono drobne upominki oraz certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Gminy w Andrzejewie, Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko urzędnicze: EKODORADCA

więcej informacji w załączniku

OTWÓRZ

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby-Choromany

Rozpoczęto prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Zaręby-Choromany. Koszt całkowity zadania został oszacowany na kwotę 709 405,21zł. Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg równe kwocie 493 773,05zł. Wykonawcą zadania jest firma ,,Goł-Buddrog” - Zdzisław Gołębiewski z Zakrzewo-Zalesie. W ramach realizowanej inwestycji zostaną wykonane następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa nawierzchni, zjazdy oraz pobocza. Zakończenie przebudowy drogi przewidziane jest w terminie do końca sierpnia br.

 

I Sesja Rady Gminy Andrzejewo w nowej kadencji

Dnia  2 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie I Sesji Rady Gminy Andrzejewo w kadencji 2024 - 2029. Otwarcia zebrania dokonała radna senior Elżbieta Stanisława Kałuska. W obradach uczestniczyło 15 radnych, a także Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera, Skarbnik Gminy Paulina Pecura, Sekretarz Gminy  Robert Rosiak, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście. Na początku odśpiewano Hymn Polski, po czym ks. prob. Jerzy Kruszewski odmówił wspólnie z zebranymi krótką modlitwę. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Andrzejewie Iwona Kropińska wraz z Zastępcą - Dominiką Brzostek wręczyły  Radnym Gminy oraz Wójtowi Gminy Andrzejewo Beacie Ponichtera zaświadczenia o wyborze. W dalszej kolejności nastąpiło złożenie ślubowania przez Radnych Gminy Andrzejewo oraz przez Wójta Gminy - Beatę Ponichtera.

Kolejnym ważnym punktem obrad były wybory na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Andrzejewo (na kadencję w latach 2024 – 2029). Do przeprowadzenia tych wyborów powołano  3 osobową Komisję Skrutacyjną, w składzie Dariusz Chiliński (przewodniczący), Damian Jasko(członek), Andrzej Gralik (członek). Na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy zostało zgłoszonych dwóch kandydatów. Byli to: Justyna Kazimierczuk oraz Krzysztof Jasko. W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejewo został Krzysztof Jasko. Na stanowisko Wiceprzewodniczącego zgłoszono również dwóch kandydatów. Byli to Justyna Kazimierczuk oraz Roman Siejk. W wyniku głosowania tajnego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Andrzejewo została Justyna Kazimierczuk. Po ogłoszonych wyborach był czas na podziękowania, gratulacje oraz wypowiedzi zaproszonych gości.

 Skład Rady Gminy Andrzejewo:

- Krzysztof Jasko – Przewodniczący

- Justyna Kazimierczuk – Wiceprzewodniczący

- Dariusz Chiliński

- Teresa Dąbkowska

- Andrzej Gralik

- Damian Jasko

- Elżbieta Stanisława Kałuska

- Jarosław Kempisty

- Dorota Kietlińska

- Rafał Łuniewski

- Jan Nienałtowski

- Tomasz Piszczatowski

- Roman Siejk

- Łukasz Sudak

- Grzegorz Jacek Świderski.

Przebudowa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Łętownica-Parcele

W dniu 22 kwietnia 2024 roku w Warszawie Gmina Andrzejewo reprezentowana przez Wójta Gminy Andrzejewo Beatę Ponichtera oraz Skarbnika Gminy Paulinę Pecura podpisała umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Członków Zarządu Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc. Dokument dotyczył udzielenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. Przebudowa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Łętownica-Parcele w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Całkowity koszt zadania wyniesie 390 000,00zł. Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie równe kwocie 234 000,00zł, zaś pozostała kwota - 156 000,00zł będzie jej wkładem własnym w powyższą inwestycję.

Podkategorie

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami