ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że w dniach od 1 lutego do 29 lutego 2024 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały wystawione w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do  31 stycznia 2024 r. do limitu przysługującego w 2024 r. w ilości:

- 110 litrów/1 ha użytków rolnych

- 40 litrów/1 DJP bydła, owiec, kóz i koni

- 4 litry/1 szt. świń.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni, i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni i świń będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2023 roku.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
 i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

Dotacje będą wypłacane w terminie 1 – 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W celu usprawnienia pracy, wniosek o zwrot podatku akcyzowego powinien być kompletnie wypełniony wraz z wymaganymi dokumentami:

  1. Faktury potwierdzające zakup oleju napędowego.
  2. Zestawienie faktur (Załącznik nr 1).
  3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności PKD (Załącznik nr 2).
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Załącznik nr 3).
  5. Aktualne umowy dzierżawy lub oświadczenie o użytkowaniu gruntów (Załącznik nr 4).
  6. Dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informację o (DJP) bydła, owiec, kóz, koni i świń będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2023 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 2717003 wew. 32.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami