Ogłoszenie o postepowaniu na wybór Wykonawcy dla realizacji prac konserwatorsko-restauratorskich przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie dla zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy cmentarnej znajdującej się na

 

                                                                                                 

                                                

 

                        

 

 

Niniejsze postępowanie zakupowe ogłasza się na podstawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego ( Gminy, Powiaty), a za ich pośrednictwem następnie do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie przyznawane jest na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. Gmina Andrzejewo, będąca Wnioskodawcą programu otrzymała „wstępne promesy” udzielenia dofinansowania z programu dla Beneficjentów ubiegających się o otrzymanie dotacji. „Wstępna promesa” stanowi dla Wnioskodawcy podstawę do podjęcia Uchwały o przyznaniu dotacji dla  Beneficjentów, a ww. uchwała stanowi dla Beneficjentów  podstawę do ogłoszenia  postępowania zakupowego przeprowadzonego ze wsparciem Wnioskodawcy.  Po wyłonieniu Wykonawcy przez Beneficjenta i spełnieniu szeregu wymagań Gmina otrzyma  promesę inwestycyjną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, która to umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą na rozpoczęcie prac konserwatorskich przewidzianych dla danej inwestycji. Beneficjentem programu została Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie która złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą : „ Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy cmentarnej znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Andrzejewie”

 

Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym 

PFU - Kaplica Cmentarna

Wzór umowy

Formularz oferty

Wykaz robót budowlanych i osób skierowanych do realizacji zadania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze wykonawcy

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami