Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2016 roku

DSC 5461W dniu 4 listopada 2016 roku zakończyliśmy zbiórkę i unieszkodliwienie płyt azbestowo -cementowych pochodzących z pokryć dachowych, które zostały zgłoszone do odbioru przez mieszkańców gminy w styczniu 2016 r. Zebrane odpady pochodziły z 41 gospodarstw, a ich łączna masa wyniosła 181,47 Mg. Odbioru azbestu dokonała firma -  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, a odpady zostały zdeponowane na składowisku w Czerwonym Borze, gm. Zambrów. Zadanie było realizowane przez Gminę Andrzejewo w ramach podpisanej  umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Koszt całkowity zadania wyniósł 54.288,57 zł,  a kwota udzielonej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to 46.091,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 8.197,57 zł to środki własne, które sfinansowała Gmina Andrzejewo.

Zgłoszenia mieszkańców do odebrania płyt azbestowo-cementowych pochodzących z pokryć dachowych przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy w Andrzejewie, pokój nr 11 na bieżąco. Warunkiem odbioru odpadów z terenu nieruchomości jest przygotowanie ich w taki sposób, aby możliwy był dojazd samochodem ciężarowym oraz załadować odpad na skrzynię.

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami