Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

  

 Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości z terenu gminy Andrzejewo, posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są do zgłoszenia tego faktu poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Andrzejewie.

Druki oświadczenia dostępne są TUTAJ

Wypełnione oświadczenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, pok. nr 10 (I piętro) lub za pomocą platformy e-puap do dnia 31.08.2023 r.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Andrzejewie będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania tego faktu w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi .

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni muszą to uczynić niezwłocznie
z firmą, która otrzymała zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych. Na terenie gminy Andrzejewo takimi firmami są:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie

ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów

tel. 86 271 27 00

tel. 86 271 27 00

„ANIMAX”

Krystyna Laskowska

ul. Szkolna 17, 18-305 Szumowo

tel. 664 745 553 

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do utworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku niezłożenia oświadczenia Wójt Gminy Andrzejewo na mocy art. 9 u ust. 1 i 2 w/w ustawy będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, pok. nr 10,
w godzinach 7:30 – 15:30, bądź pod nr 86 888 92 44.

BIP

bip

Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami