Ogłoszenie

 

 herb maly InformacjeWójt Gminy Andrzejewo uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 roku każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wniosek do tut. Urzędu. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich potwierdzone kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku. Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji wystawionej przez tut. Urząd nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2016 roku przelewem na wskazany rachunek bankowy. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 r. wynosi 86,00 zł.

WNIOSEK DO WYPEŁNIENIA - POBIERZ

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami