Wójt otrzymał jednogłośne absolutorium

 

herb maly InformacjeW dniu 28 czerwca 2016 roku odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Andrzejewo. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce, Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami