Program rewitalizacji Gminy Andrzejewo

 

 

logi

 

 

 

OGŁOSZENIE

Gmina Andrzejewo jest w trakcie opracowywania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Andrzejewo”. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się  o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej. Niezbędnym elementem opracowania niniejszego dokumentu są konsultacje społeczne. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Programu Rewitalizacji, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 10.06.2016 r. do 30.06.2016 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Andrzejewo mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Urzędu Gminy,  w  pokoju  nr 12  oraz na stronie internetowej www.andrzejewo.pl

Urząd Gminy Andrzejewo

ul. Warszawska 36

07-305 Andrzejewo

tel./fax:

86 271 70 03

86 271 70 03

ANKIETA

PLAKAT

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami