ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROŚMIECI

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd Gminy w Andrzejewie wraz z firmą Zagład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. oraz firmą EKO HARPOON Recykling Sp. z o.o. zorganizowały nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Andrzejewo do przekazania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych wystawiając je przed posesję w wyznaczonym dniu do godziny 7:00 w miejsce wystawianych pojemników na śmieci. 

UWAGA !!!

 

urządzenia elektryczne i elektroniczne nie zostaną odebrane jeśli będą niekompletne

 

TERMINY ODBIORU ODPADÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami