Gmina Andrzejewo tworzy plan rewitalizacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Gmina Andrzejewo znalazła się na wysokim 16 miejscu spośród Samorządów Mazowsza.

Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014-2020 nie tylko dla samorządów ale również przedsiębiorców i innych podmiotów. Opracowanie Programu Rewitalizacji ma zapewnić zintegrowane i długofalowe podejście do procesu zmian i odnowy zdegradowanych obszarów gminy. Cały dokument  jak i sam proces jego sporządzania będzie miał charakter wieloaspektowy dotyczący takich obszarów jak problemy społeczne, gospodarcze, stan środowiska, czy dostęp do infrastruktury.Program będzie także określał propozycję zadań zmierzających do wyprowadzenia rewitalizowanych obszarów z sytuacji kryzysowej. 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami