Ujemne skutki przezimowania

W związku z napływającymi zgłoszeniami rolników o wystąpieniu na terenie gminy Andrzejewo strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wymarznięciem roślin, Wójt Gminy Andrzejewo informuje, że rolnicy którzy stwierdzili w swych uprawach tego typu szkody, mogą wystąpić z wnioskiem o ich oszacowanie.

Kompletne wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Andrzejewo  w dni robocze w godz. od 730    1500    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2016 roku. 

 

załącznik:

- wzór wniosku

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami