Etnograficzne podróże gimnazjalistów

O korzeniach każdego narodu decyduje jego pamięć i samoświadomość, przywiązanie do wartości i tradycji, których ostoją od zawsze jest wieś.  Pamięć oznacza tu dumę i przywiązanie do korzeni,  stąd Konkurs na „Najpiękniejszy stół wielkanocny 2016” odbywający się w Gminnym Gimnazjum  w Andrzejewie.  Stał się on punktem wyjścia do etnograficznych wędrówek na Kurpiowszczyznę, Podlasie i Mazowsze i pokazania kolorytu tych terenów wraz z ich obrzędowością, tańcami i przyśpiewkami będącymi emanacją ducha narodu, który nie gdzie indziej tylko na wsi związanej z ziemią i wiarą w pełni wyraża się i przemawia do nas przez symbolikę wielkanocnej święconki.

Organizatorem konkursu było Gminne Gimnazjum w Andrzejewie, Rada Rodziców oraz Rada Rycerzy Kolumba Nr 16 359 im. Św. Charbela w Andrzejewie. Patronat honorowy nad konkursem objęli:

·         Ks. Jerzy Kruszewski-Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Andrzejewie,

·         Pan Michał Rutkowski – Wójt Gminy Andrzejewo

Fundatorami nagród byli:

·         Wójt Gminy Andrzejewo

·         Dyrektor Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie

·         Rycerze Kolumba

Uroczystość rozpoczęła inscenizacja przygotowana przez ks. Adama Izbickiego wraz                   z uczniami naszego Gimnazjum. W swej treści nawiązująca do miłości i oddania, jakim Chrystus Pan i Zbawca, pomimo ludzkiej ułomności i grzechów, obdarza wszystkich nas, często niepotrafiących zrezygnować z nałogów i czynienia zła wobec bliźnich.

Po przedstawieniu wszyscy przybyli goście i brać szkolna obejrzeli występ zaproszonych dwóch grup tanecznych z Kurpi przybyłych do nas z Myszyńca, prezentujących tańce tego regionu  w strojach ludowych. Radość i energia, jakie towarzyszyły grupie młodziutkich adeptów sztuki tańca     i  starszym wykonawcom udzieliły się wszystkim na sali.

Przygotowane przez wszystkie klasy stoły regionalne i towarzysząca im oprawa plastyczno-artystyczna stworzyły niepowtarzalną atmosferę, w której odbywały się poszczególne prezentacje zwyczajów i tradycji w aranżacjach stworzonych przez wszystkie klasy gimnazjum uczestniczące          w konkursie. Ich wyjątkowość i niepowtarzalność, jak i umiejętności kulinarne rodziców przygotowujących potrawy wraz z dziećmi przysporzyły nie lada kłopotu Komisji mającej ocenić prezentowane stoły. Każda z grup wykazała się oryginalnością ujęcia prezentowanego folkloru wskazując na zwyczaje, taniec i śpiew związany z danym regionem, odwołując się do wyjątkowości potraw stanowiących ukoronowanie bogactwa danej ziemi i jej niepowtarzalność.

Gremium konkursowe, w skład którego weszli:

·         Stanisłwa Prusaczyk – twórca ludowy reprezentująca region Kurpi, jako przewodnicząca jury,

·         Elżbieta Skłodowska – Wiceprezes Zarządu Skłodowski Spółka Jawna – reprezentant Mazowsza,

·         Andrzej Jamiołkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – reprezentant Podlasia,

i reprezentanci lokalnej społeczności w osobie Wójta Gminy Andrzejewo Pana Michała Rutkowskiego z gospodarzem uroczystości Dyrektorem Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie Panem Wojciechem Strzeszewskim. Przewodnicząca grona jurorów, odczytała wyniki konkursu podkreślając wysoki poziom konkursu oraz wkład i zaangażowanie wszystkich jego uczestników. I miejsce zajęła klasa Ib,         II miejsce – klasa IIIa i III miejsce – klasa IIa. Zwycięskie klasy otrzymały darmowy wyjazd na nagrania do Telewizji Polsat. Pozostałe klasy zostały wyróżnione. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Swoja obecnością zaszczycili również Pan Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski, Jarosław Sołowiński Przewodniczący Rady Gminy Andrzejewo, Pani Michalina Dembowska - twórca ludowy, Pani Maria Tańska opiekunka zespołu ,,Małe Kurpie’’.

                Na zakończenie głos zabrali: Ks. Jerzy Kruszewski i Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski, którzy pogratulowali zwycięzcom i złożyli życzenia świąteczne. Dyrektor Gimnazjum szczególne podziękowania skierował do rodziców uczniów i grona pedagogicznego, którzy tak licznie włączyli się w organizacje w/w uroczystości. Zaprezentowane umiejętności kulinarne, wystrój stołów oraz profesjonalizm w znajomości przedstawianych kultur na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Uwieńczeniem prezentacji konkursowych była wspólna biesiada połączona z degustacją specjałów z regionów.

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami