Pierwszy krok do polepszenia jakości wody

Zakończyły się prace nad projektem Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Króle Małe. Obecnie znajdujący się tam budynek zostanie poddany kompleksowemu remontowi: termomodernizacji, przebudowie funkcjonalnej pomieszczeń wraz z rozbudową polegającą na nadbudowie dachu dwuspadowego. W projekcie przewiduje się również wymianę ogrodzenia działki, a także nowe zagospodarowanie terenu wraz z drogami wewnętrznymi i oświetleniem placu.

Stacja nie była modernizowana od 1973 roku. Istniejące w niej obecnie urządzenia są wyeksploatowane i wymagają wymiany. Stacja, która zasila obecnie w wodę 21 miejscowości i około 2 tys. mieszkańców, po modernizacji będzie pracowała ze zwiększoną wydajnością.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę następnym etapem będzie aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w działaniu: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii typ operacji: gospodarka wodno-ściekowa.
Zgodnie z przedstawionym przez Ministra Rolnictwa harmonogramem nabór przewidywany jest na czerwiec.

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami