Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

 Starosta Ostrowski informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia    5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ustawa zakłada stworzenie na obszarze kraju sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów lub radców prawnych oraz za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.  W powiecie ostrowskim zlokalizowane zostały 3 punkty pomocy prawnej, w Ostrowi Mazowieckiej, w Małkini Górnej oraz w Nurze.
W załączniku lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz informacja o zakresie przedmiotowym pomocy prawnej oraz osobach, którym ta pomoc przysługuje, a także dokumentach niezbędnych do okazania przy ubieganiu się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami