Ogłoszenie Wójta Gminy

 Wójt Gminy Andrzejewo uprzejmie informuje, że od dnia 01 do 29 lutego 2016 roku każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może składać wniosek do tut. Urzędu. Do wniosku należy dołączyć oryginalne faktury VAT lub ich potwierdzone kopie za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione w okresie od  01 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Kwota zwrotu zostanie wyliczona w decyzji wystawionej przez tut. Urząd. Pieniądze wypłacone będą w terminie od 01 do 29 kwietnia 2016 roku przelewem na wskazany przez podatnika rachunek bankowy. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1ha użytków rolnych  w 2016 r. wyniesie 86,00 zł. Poniżej  do pobrania dokumenty wymagane przy składaniu wniosku

 

        Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

        Załącznik do wniosku

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami