ARiMR uruchamia pomoc dla rolników

 Od 10 lutego do 10 marca 2016 r.rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.

Na terenie gminy Andrzejewo występują obszary OSN w obrębach ewidencyjnych:
Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Mianowo, Pieńki Wielkie oraz Żelazy-Brokowo.
Pomoc będzie można otrzymać m.in. na budowę urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych (obornika, gnojówki i gnojowicy) oraz pasz soczystych. Dofinasowanie będzie można uzyskać również na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji..
Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR pod linkiem:
 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami