Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2015 roku

 

 

W dniu 2 października 2015 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie zakończyło zbieranie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (eternitu)  z terenu gminy Andrzejewo. W bieżącym roku o  bezpłatne odebranie eternitu zdemontowanego z budynków,  złożyło dwudziestu właścicieli nieruchomości. Łączna masa odpadów wynosiła około 51 Mg.  Zadanie było realizowane w ramach programu p.n.: „Usunięcie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w 2015 roku”. Program był realizowany przez Gminę Andrzejewo w ramach podpisanej  w dniu 31. 08.2015 roku umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Koszt całkowity zadania wyniósł 16.375,22 zł,  a kwota udzielonej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to 13.800,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.575,22 zł, to środki własne, które sfinansowała Gmina Andrzejewo.  Zebrane z terenu gminy odpady zostały przekazane do składowiska odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów. Wykonawca zadania  było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie  wyłonione w przetargu.
Wszystkich mieszkańców serdecznie zachęcamy do zapisywania się na listę bezpłatnego odbioru wyrobów azbestowych w 2016 roku (eternitu). Pod warunkiem, że odpady te są zdjęte z budynku i są składowane na nieruchomości w taki sposób, że można  łatwo dojechać samochodem ciężarowym oraz załadować odpad na skrzynię, zalecane jest złożenie na palecie drewnianej oraz zabezpieczenie folią (ostreczowanie).

 

BIP

bip

Kontakt

 
  +48 86 271 70 03
  +48 86 271 70 03
  07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
konto bankowe 
BS w Ostrowi Mazowieckiej oddz. Andrzejewo
82892310470700087920070001

Skontaktuj się z nami